6460 ειδικό καρυδάκι 1/2 12.5mm για αντλία diesel Bosch VP37

5.40

ειδικό καρυδάκι για τη βαλβίδα ελέγχου πίεσης σε αντλία Bosch VP37

μπορει να συνδυαστεί επίσης με την συλλογή 53330 (JBM)