5350 καρυδάκι με 33 δόντια για μπεκ Mercedes-Benz

9.50

ειδικό καρυδάκι για αντλία πετρελαίου σε Mercedes-Benz με 33 δόντια εσωτερικα πολύγωνα

κατάλληλο για τους εξής κινητήρες

  • OM 601 2.0 l / 2.2 l / 2.3 l
  • OM 602 2.5 l / 2.9 l
  • OM 603 3.0 l / 3.5 l
  • OM 605 2.5 l
  • OM 606 3.0 l
  • OM 615 2.0 l / 2.2 l
  • OM 616 2.4 l
  • OM 617 3.0 l