51338 δυναμόκλειδο 3/8’’ καρέ για 19 έως 110 Nm

44.65

Δυναμόκλειδο με καρέ 3/8” και απόδοση 19Nm έως και 110 Nm.( 0,20 Kgr έως 1.10 Kgr)
Μήκος εργαλείου 365 mm