51215 αεροκαστάνια 1/2’’ (68Nm)

96.00

αεροκαστάνια 1/2”

  • 150 rpm
  • 68 Nm
  • βάρος νέτο: 1.2 kgr
  • ρυθμιστής αέρα

Εξαντλημένο