1662 εργαλείο για τον έλεγχο τάνισης καδένας BMW / Mini Cooper N47,N57, N13

28.00

engines
1,6 diesel N47 D16A
2,0 diesel N47 D20A N47 D20B N47 D20C N47 D20D
3,0 diesel N57 D30A N57 D30B N57 D30C
1,6 petrol N13 B16A