01000241 πρότυπο προιόν για το βούλωμα μικροδιαρροών στο σύστημα A/C

33.85

προιόν για σφράγιση Leak Stop διαρροών στο κύκλωμα του Aircondition

περιλαμβάνει αντάπτορα και για y1234

υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο στα ελληνικα