01000100 ανιχνευτής αεριού A/C με αισθητήρα για R134a, R12

95.00

διάγνωση διαρροών αερίου freon (R134a, R22, R404)

μη ηχητικό και οπτικό σήμα και ρυθμιζόμενη ευαισθησία

μήκος αισθητήρα: 35,5cm