01.000.127 υγρό διάγνωσης διαρροών A/C για υβριδικά οχήματα

38.00

κιτ με 12 σύριγγες 7.5 ml με universal additive για υβριδικά αυτοκίνητα