Τέστερ υγρών μπαταρίας σε στυλό

Κωδικός: SAT5LFT Τέστερ υγρών μπαταρίας σε στυλό

Διαπιστώνει την ποιότητα και κατάσταση των υγρών φρένου σε ελάχιστο χρόνο.

Με φωτεινή ένδειξη ελέγχει την ποσότητα νερού στα υγρά φρένων.